Kvalita
ta přesvědčí

Vynikající hodnocení –
testováno Technickou univerzitou v Mnichově!

Výsledky testu profilu VA.8.95/20, VA.8.95/62F, VA.8.120/28 a VA.8.120/65F potvrdily vysokou kvalitu výrobku.

Forschungsbericht

Abychom potvrdili kvalitu našich výrobků, zadali jsme Technické univerzitě v Mnichově na zkušebním úřadu pro stavbu pozemní dopravy zakázku na ověření způsobilosti profilů VA.8.95/20, VA.8.95/62F, VA.8.120/28 a VA.8.120/65F. Zkoumána byla odolnost proti vodě při opakované zátěži a při různých šířkách spáry v navíjecí zkušební stanici. Zátěžová zkouška je nesmírně blízká praxi, díky extrémním zkušebním podmínkám je však ještě "těžší" a zrychlenější.

Versuchskörper

Čtyři betonové desky, na které byla namontována kombinace profilů (VA.8.95/20 a VA.8.95/62F respektive VA.8.120/28 a VA.8.120/65F). Profily byly vyplněny podle montážního předpisu pomocí PCC-malty a přimontovány k betonu pomocí hmoždinek. Na nosnou konstrukci profilu byly zašroubovány těsnící a roztažné vložky s nerezovou přírubou.

Versuchsparameter

Zatížení: nápravové zatížení 50kN, jednotlivé nařízení dopravních aut - pneumatika 7,50 R 15 SCT (letní profil), tlak pneumatik 8 bar, brzdící síla 10% zátěže kol, 1% otočky Otočky: 75.000 Lw při poloze 0 75.000 Lw při poloze +20mm (zimní) Odolnost proti vodě: zkouška po každé fázi zatížení

Versuchsergebnisse

Zkušební fáze 1: Po prvních 70.000 otáčkách se ukázalo kromě nepatrného otištění do obložení žádné tvarování (přetvoření), stejně tak absolutní odolnost proti vodě. Zkušební fáze 2: Navýšení šířky spáry o 20mm, dalších 75.000 otáček při stejné zátěži. Na konci zkoušky se ukázala nepatrná zůstavající vyjetá stopa v podkladu s epoxi-maltou, na konstrukci s nanesenou umělou pryskyřicí na KH-maltu se ukázal pouze zřetelnější otisk pneumatik a žádné tvarování. Zkouška odolnosti proti vodě proběhla pozitivně.

Zusammenfassung

Dilatační profily Buchberger VA.8.95/20, VA.8.95/62F, VA.8.120/28 a VA.8.120/65F byly podrobeny zkouškou klopné stability s více než 150.000 Lw zkušebního zatížení odpovídající 50kN zatížení na nápravu. Významné výsledky lze shrnout následovně:

  • u obložení litým asfaltem jsou obě varianty profilů vodotěsné i při následné prohlubni stopy od 25mm
  • lochy krytí z epoxi-malty a syntetické pryskyřice jsou vodotěsné po více než 150.000 otáčkách (75.000 Lw ve střední poloze, 75.000 Lw při roztaženosti 20mm); obě zmíněné konstrukce plochy krytí neukázaly žádné trvalé tvarování v pojezdových drahách.

Při realizaci napojení profilů podle předpisů je tedy zajištěna životnost krycí konstrukce a vodotěsnost těchto čtyř testovaných dilatačních profilů.

Kompletní zkušební protokol Vám rádi na požádání rádi zašleme.